Κοινοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Σωτήρης Κυριάκου (Τηλέφωνο: 99583703)

Αντιπρόεδρος

Σωτήρης Γρηγορίου

Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:

Σωφρόνης Ιακώβου

Βασίλης Κώστα

Στέλιος Ιωάννου

Γιώργος Γεωργίου

Ευάγγελος Σάββα